กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนา

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนา


     กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและบุคลากรกองบริการการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
     โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดการระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการวางแผน ร่วมหาแนวปฏิบัติที่ดี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระคมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 เมษายน 2559 | อ่าน : 1013