โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ


     วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านข้างคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม กองบริการการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยมีการปลูกต้นทองกวาวและต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 100 ต้น 

ภาพ/ข่าว ขวัญธิดา ไชยศิลา,ภัสรา โกมณเฑียร


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 พฤษภาคม 2559 | อ่าน : 997