กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


     วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในงาน และมีตัวแทนแต่ละคณะ พร้อมด้วยบุคลาการกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมความคิดเพื่อหาแนวทางร่วมกันวางแผนเพื่อแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ 

ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 13 มิถุนายน 2559 | อ่าน : 1053