อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560


     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา (พี่-น้องสัมพันธ์) รุ่นที่ 9 (รอบระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 80 คน

     ในโครงการนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง “การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับ ตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560” วิทยากรโดย นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และมีการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา” โดยวิทยาการ นางสาวจิรภา สีหนาท นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา รวมถึงมีกิจกรรม “บทบาทสมมติการแนะแนวการศึกษา”ด้วย ในการจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการแนะแนวการศึกษา และปรับใช้กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 สมัครทาง http://acad.msu.ac.th/


     สนใจเข้าศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 043-754377


ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2559 | อ่าน : 1130