ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตได้งานทำเข้าพบสถานประกอบการ

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตได้งานทำเข้าพบสถานประกอบการ


      ในระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และพบสถานประกอบการ เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการจัดหาตำแหน่งงานว่าง ให้บัณฑิต มมส และนิสิต มมส ได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมกันนี้มีตัวแทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมโครงการนี้ด้วย

      วันที่ 27 กันยายน 2559 ได้เข้าพบ บริษัท โอสถสภา จำกัด และบริษัทน้ำตาล มิตรผลจำกัด

      28 กันยายน 2559 เข้าพบ บริษัท เบทาโกร สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร และบริษัท เอสวีโอเอ

      29 กันยายน 2559 เข้าพบ บริษัท ไมโครชิพเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท อิชิตัน จำกัด

      ในการเข้าพบสถานประกอบในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากทุกบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับข้อมูลและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ งานสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง 
ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 ตุลาคม 2559 | อ่าน : 1021