กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี


     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียน ศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี จำนวนกว่า 400 คน โดยมี นางศิโรวรรณ อินศร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
     ในการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา ได้บรรยาย เรื่อง “การรับเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560” นอกจากนี้นักเรียนยังได้ประสงค์รับฟังการแนะแนวการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การบัญชีและการจัดการ สัตวแพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะดังกล่าวในการแนะแนวการศึกษาด้วยดี และยังมีศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพัฒนาการ มาให้การต้อนรับด้วย
     กิจกรรมในวันนี้ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการแนะแนวการศึกษา รวมถึงได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเกมส์แจกของรางวัลจาก เป็นอย่างยิ่ง
     สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th/ , Fangpage เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 6 ธันวาคม 2559 | อ่าน : 1380