กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 08.45- 09.45 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม นายปรีชา อินทรชาธร พร้อมคณะ โดยกองบริการการศึกษา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งการพบกันในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิต มมส ได้มีงานทำเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับนายปรีชา อินทรชาธร ในการเข้ารับตำแหน่งจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม 


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว: ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 24 มกราคม 2560 | อ่าน : 738