โปรดวางแผนการเดินทาง การจราจรหนาแน่น ในวันที่ 26 มกราคม 2560

โปรดวางแผนการเดินทาง การจราจรหนาแน่น ในวันที่ 26 มกราคม 2560

เนื่องจาก
     - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควต้ารับตรงทั่วประเทศ จำนวน 20 คณะ มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 28,449 คน
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญบัตร
     - งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2560
ซึ่งอาจทำให้การจราจร บริเวณอำเภอเมือง และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดขัดและไม่คล่องตัว วันที่ 25-26 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 25 มกราคม 2560 | อ่าน : 1250