มมส จัดประชุม เตรียมจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

มมส จัดประชุม เตรียมจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559


     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารีชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับหัวหน้าสนามสอบผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบคลังข้อสอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามอำนวยการสอบโอเน็ต ในสามจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์จำนวน24สนามสอบ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 20,215 คน จำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจำนวน 10 1075 ชุดโดยจะมีการสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน : 978