กองบริการการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์

กองบริการการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์


     วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองบริการการศึกษา โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการทุกคน ในโครงการได้รับเกียรติจาก นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์" และแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 31 มีนาคม 2560 | อ่าน : 847