ประชุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ

ประชุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ


     กองบริการการศึกษา จัดประชุมการผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดการประชุมการผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา และตัวแทนฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์แต่ละคณะเข้าร่วมประชุม 

 

ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 31 มีนาคม 2560 | อ่าน : 809