รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา

รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา


     วันที่ 7 เมษายน 2560 บุคลากรกองบริการการศึกษา รวมพลังปฏิบัติภารกิจ กิจกรรม 5ส ทำความสะอาด จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ให้ถูกสุขลักษณะ ภายในและรอบบริเวณสำนักงาน ห้องเก็บวัสดุ ของกองบริการการศึกษา 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 | อ่าน : 882