สงกรานต์กองบริการการศึกษา 2560

สงกรานต์กองบริการการศึกษา 2560


     กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ปี 2560ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร / ขวัญธิดา ไชยศิลา 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 | อ่าน : 875