บรรยากาศการรายงานตัวนิสิต มมส

บรรยากาศการรายงานตัวนิสิต มมส


     กองบริการการศึกษา ในนามของหน่วยงานที่เป็นผู้แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครเข้าศึกษา จากที่ทีมงานเรา กองบริการการศึกษาได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ทราบข้อมูลทั่วทุกภูมิภาค ในประเทศ ทำให้มียอดผู้สมัครรับตรง ในปีการศึกษา 2560 สูงถึงเกือบ 40,000 คน และได้ทำการคัดเลือกเพื่อเข้ามาศึกษาตามแผนการรับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้เห็นน้องๆนักเรียน ท่านผู้ปกครองที่เดินทางมารายงานตัวแล้วรู้สึกตื้นตันและปลื้มปิติมาก
     ขอขอบคุณนักเรียนจากทั่วประเทศที่เลือกเรียน มมส ขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ ขอบคุณทุกหน่วยงานของ มมส ที่มีส่วนร่วมในงานนี้ กองบริการการศึกษา เราจะมุ่งมั่นประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา รับสมัคร ให้ข้อมูลเพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศมาเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยความเต็มใจและพร้อมให้บริการ ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน : 992