จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561


     กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยตัวแทนทุกคณะ กองทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือหาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในปีการศึกษานี้ จะมีแนวทางการปฏิบัติในการรับรูปแบบใหม่ จึงต้องมีการวางแผนหารือ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
     ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกระบบ ติดต่อกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 43-754377 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน : 806