จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


     วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม Room 1 ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีตัวแทนแต่ละคณะ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ในปีที่ผ่านมา และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางร่วมกันวางแผนเพื่อแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ 


     ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754377 http://acad.msu.ac.th หรือ แฟนเพจ : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University 


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 | อ่าน : 738