พิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบพิเศษ มมส ประจำปีการศึกษา 2560

พิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบพิเศษ มมส ประจำปีการศึกษา 2560


     วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่องการพิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะและบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนพิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 | อ่าน : 715