มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.อำนาจเจริญ

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.อำนาจเจริญ


     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาครั้งนี้ นำโดย นางศิโรวรรณ อินศร หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละคณะร่วมแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา 043-754377 หรือ 043754333 ต่อ 1201-1204 เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th/ และแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

     ชมภาพทั้งหมด คลิก ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/acadmsu/photos/?tab=album&album_id=1603015533104562 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร/ศิรินภา สีหาบุตร/อนันต์ ปินะเต/บุษบา เสนา 
ข่าว : พวงพร งามสุทธิ

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 | อ่าน : 704