KM แนะแนวการศึกษา

KM แนะแนวการศึกษา


     กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2660 ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการศึกษากองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา และตัวแทนคณะที่ร่วมออกแนะแนวการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นกว่า 50 คน ในโครงการได้มีกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 และระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการแนะแนวการศึกษาในปีถัดไป ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 กันยายน 2560 | อ่าน : 999