ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดเตรียมความพร้อมให้นิสิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดเตรียมความพร้อมให้นิสิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน


     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และคณะวัฒธรรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค จำกัด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน" โดยวิทยากร คุณทัศนไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.JOBBKK.com เว็บไซต์หางาน สมัครงานยอดนิยม อันดับหนึ่งของไทย 


ภาพ/ข่าว : นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง

ภาพข่าว



ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน : 807