มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT 2561

มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT 2561


     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรมราชกุมารีชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับหัวหน้าสนามสอบผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบคลังข้อสอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามอำนวยการสอบใน 3 จังหวัด จำนวน 8 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบสารคามพิทยาคม สนามสอบผดุงนารี สนามสอบสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามสอบสตรีศึกษา สนามสอบเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด สนามสอบอนุกูลนารี สนามสอบกาฬสินธ์พิทยาสรรพ์ และสนามสอบอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 37,658 คน จำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจำนวน 37,658 ชุด โดยจะมีการสอบในวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน : 1559