มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET


     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารีชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ ฝ่ายคลังข้อสอบ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยการจัดสอบจะมีขึ้นในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 โดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดสอบ ใน 3 จังหวัด คือ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมดจำนวน 237 โรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 19,521 คนจำนวนแบบทดสอบ จำนวน 97,605 ชุด ภาพ ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว ขวัญธิดา ไชยศิล

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน : 1035