กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสมัคร รอบที่ 3

กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสมัคร รอบที่ 3

📍กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสมัคร รอบที่ 3

🎓หลังจากที่กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา หลังจากนี้จะได้ดำเนินการรับสมัคร รอบที่ 3 จากทั้งหมด 5 รอบ ตามนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ 
โดยในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ กองบริการการศึกษา นำโดยนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 คน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผู้สมัครคัดเลือก และการบริหารจัดการการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบใหม่ (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ระบบใหม่) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561 | อ่าน : 650