การรับบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ)

การรับบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ)

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมการรับบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ เป็นประธาน และมีตัวแทนคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบาย แผนการดำเนินงานการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ)

ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มิถุนายน 2561 | อ่าน : 1304