กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

    กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 "สหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุธศาสตร์ประเทศไทย 20ปี"วันที่ 6 มิถุนายน 2561ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก กองบริการการศึกษาเข้าร่วมงานวันสหกิจไทย โดยมีนางชิดชนก งามสุทธิ หัวหน้างานสหิจศึกษา กองบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสหกิจศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงาน มีการเสวนาเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เชิงบูรณาการ เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" รวมทั้งนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พร้อมนิทรรศการ และการแสดงเกี่ยวกับงานสหกิจไทย 

ภาพ : สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 6 มิถุนายน 2561 | อ่าน : 760