กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

   กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562 📍วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา จัดการประชุม เตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีตัวแทนคณะ 20 คณะ เข้าร่วมประชุม และมี นางสาวขวัญธิดาไชยศิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรดำเนินการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานการแนะแนวการศึกษาปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อแนะแนวการศึกษาในปีการศึกษา 256 2 ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมมีมติที่ประชุมเพื่อสร้างกลยุทธ์การแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 

ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 6 มิถุนายน 2561 | อ่าน : 787