กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โดยมีนางศิโรวรรณ อินศร หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ และนางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ยังมีผู้แทนคณะที่ออกแนะแนวการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบุคลากรกองบริการการศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน
สำหรับการจัดโครงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการแนะแนวการศึกษา เพื่อวางแผนกลยุทธ์แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิงรุก ต่อไป 
ภาพ : กฤษณะ ไชยกิจ
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562 | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 3 ตุลาคม 2561 | อ่าน : 1070