กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

🌟เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมเรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาเป็นประธาน และ นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารตัวแทนคณะ บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 60 คน

📍ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยจะดำเนินการรับสมัคร จำนวน 5 รอบ จำนวนรับทั้งสิ้น 12,083 คน และมีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ จำนวน 25 หลักสูตร จึงได้มีการประชุมเพื่อวางแผน ปรับกลยุทธ์ ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มากที่สุด
📸ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา
📥ที่มา : กองบริการการศึกษา มมส

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน : 441