เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษาครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษาครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📍 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษาครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561ตามนโยบายของ สกอ. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา ให้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562
📍การจัดงานในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 80 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย กองบริการการศึกษา มมส ได้จัดเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย แนะแนวการศึกษามอบให้ นักเรียน คุณครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมงาน ในเขตภาคเหนือ กว่า 10,000 คน

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน : 689