กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยได้รับการต้อนรับจากทุกคณะเป็นอย่างดี

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 16 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน : 1007