โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นการเตรียมพื้นที่ จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 โดยกองบริการการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน : 630