กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับบุคลากรเครือข่าย นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าร่วมงาน ทั้งหมด 95 คน การจัดโครงการในครังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีงานทำเพิ่มขึ้น และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างคณะ และกองบริการการศึกษา ได้รับเกียรติจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม บรรยายเรื่อง วิธีการและการให้บริการ บริษัท จ๊อบบีเคเค ดอดคอม จำกัดบรรยายเรื่องวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และเทคนิคการหางานออนไลน์ และบริษัท ซุปเปอร์เรซูเม่ จำกัด (เว็ปไวต์จ๊อบทอปกัน) บรรยายเรื่องวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และเทคนิคการหางานออนไลน์ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ระหว่าง นิสิต บุคลากร และวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราต่อไป


ภาพ : กฤษณะ ไชนกิจ
ข่าว/ลงประกาศ : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 402