ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มอบกระเช้าของขวัญ แด่ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มอบกระเช้าของขวัญ แด่ผู้บริหาร

วันที่ 2 มกราคม 2562 นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำบุคลากร เข้ามอบกระเช้าของขวัญ🎁 แด่ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาสารคาม และในโอกาสเดียวกัน ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญ 🎁แด่ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 และขอพรเนื่องในวันปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

ภาพ/ข่าว/ประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการ | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 418