กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความสำเร็จของการพัฒนา ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการสมัคร ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรายสถานศึกษาสำหรับผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียน ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 💥เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัคร วันที่ 4-28 ก.พ. 62💥

📸ภาพ/ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 1123