มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

📌มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ คลังข้อสอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม 
📌โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ใน 3 จังหวัด จำนวน 8 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบสารคามพิทยาคม สนามสอบผดุงนารี สนามสอบสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามสอบสตรีศึกษา สนามสอบเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด สนามสอบอนุกูลนารี สนามสอบกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 36,071 คน จำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจำนวน 36,071 ชุด โดยจะมีการสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

📍สำหรับการสอบในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะนำคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนด ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ในรอบ 2-4 และรอบ 5 ในบางคณะ

📸ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
💻ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน : 21934