มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ คลังข้อสอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม 
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 18,984 คน จำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจำนวน 94,920 ชุด โดยจะมีการสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 นี้

📸ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
💻ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน : 21167