มมส จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562

มมส จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562

🗓วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 นที่ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารีชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคามกองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ คลังข้อสอบ แบะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ 
การจัดสอบ 9 วิชาสามัญ จะมีการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 โดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำนวยการจัดสอบทั้งหมด 5 สนามสอบได้แก่ 
สนามสอบสารคามพิทยาคม สนามสอบผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามสอบสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
และสนามสอบกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยใช้แบบทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 45,315 ชุด

📸ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 เมษายน 2562 | อ่าน : 728