กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการรับใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
    วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริการนิสิต กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การรับใบสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โดยบุคลากรกองบริการการศึกษา จะเดินทางออกไปรับใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคร ในแต่ละโรงเรียน ทุกจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและคุณครูแนะแนว ที่ต้องการส่งใบสมัคร เรียนต่อ มมส ในวันที่ 21-28 มีนาคม 2562

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 เมษายน 2562 | อ่าน : 417