มมส ประชุมปรับกลยุทธ์ สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรอบ 2

มมส ประชุมปรับกลยุทธ์ สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรอบ 2

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประชุมเพื่อปรับกลยุทธ์ในการสอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา และผู้บริหารทุกคณะเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 70 คน เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

📸ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร

ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 เมษายน 2562 | อ่าน : 429