กองบริการการศึกษา จัดประชุมพิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประจำปีการศึกษา 2562

กองบริการการศึกษา จัดประชุมพิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประจำปีการศึกษา 2562

🚩กองบริการการศึกษา จัดประชุมพิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประจำปีการศึกษา 2562

🔸️วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น ถึง 16.00 น ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กองบริการการศึกษา จัดการประชุมพิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา รวมถึงคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณา ถึงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 เมษายน 2562 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งทุกคณะ และกองบริการการศึกษาพร้อมที่จะดำเนินการจัดสอบสัมภาษให้กับนักเรียนในวันดังกล่าว

📸ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 เมษายน 2562 | อ่าน : 1103