บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร

บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร

บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และผู้บริหารกองบริการการศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 เมษายน 2562 | อ่าน : 528