โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. 2562

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. 2562

📌กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 📑สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่👉👉http://acad.msu.ac.th/cscg/reg_ocsc62 หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 29 เมษายน 2562 | อ่าน : 1191