จัดการประชุมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5

จัดการประชุมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5

🚩กองบริการการศึกษา จัดการประชุม การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กองบริการการศึกษา จัดการประชุมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ โดยมี นางทิพวรรณเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิชาการทุกคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม กว่า 60 คน โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผน ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ โดยจะมีการเปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2562 โดยการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 พฤษภาคม 2562 | อ่าน : 4637