ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ ภายใต้การกำกับของกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และพบสถานประกอบการ เพื่อจัดหางาน หาตำแหน่งงานว่าง ให้กับนิสิต บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงทัศนคติ ที่สถานประกอบการ ต้องการตลาดแรงงาน ในยุคปัจจุบัน เพื่อวางแผน และส่งเสริม ให้นิสิต บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสทำงานมากขึ้น 
📌โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้าได้เข้าพบ 🤝บริษัท ดีมีเตอร์ไอซีทีจำกัด (Google) ช่วงบ่ายเข้าพบ🤝บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)
📌วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เข้าพบบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่วงบ่ายเข้าพบ🤝บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
📌วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เข้าพบ 🤝บริษัท รอลีอัลประเทศไทยจำกัด

📸ภาพ : สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 กรกฎาคม 2562 | อ่าน : 584