กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้บริการ ด้วยการ ตรวจวัดความดัน เจาะเลือด พร้อมเก็บสิ่งส่งตรวจ และนัดหมายเอกซเรย์ปอดล่วงหน้า เพื่อเป็นการตรวจรักษา ป้องกันโรค ของบุคลากรกองบริการการศึกษา

ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 31 กรกฎาคม 2562 | อ่าน : 557