กองบริการการศึกษา มมส

กองบริการการศึกษา มมส

กองบริการการศึกษา มมส 🙏ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดป่ากู่แก้ว จ.มหาสารคาม

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 31 กรกฎาคม 2562 | อ่าน : 612