กองบริการการศึกษาจัดโครงการแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบริการการศึกษาจัดโครงการแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบริการการศึกษาจัด โครงการแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2563 
📍กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (Thai University Central Admission System : TCAS) วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแนะแนวการศึกษา และรับสมัครบุคลเข้าศึกษา ในประดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 64 คน ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแนะแนว แต่ละคณะเข้าร่วมงานในครั้งนี้

📸ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษาจัด | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2562 | อ่าน : 1129