กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้แจกเอกสารแนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสร้างกิจกรรมสันทนาการ ที่มีผู้ร่วมงานนับหมื่นคน

ภาพ อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว/ลงประกาศ ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 สิงหาคม 2562 | อ่าน : 814