กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมรับนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2563

กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมรับนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2563

กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมรับนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2563

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.30 น. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเพื่อรับนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS 63) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา นักวิชาการศึกษา จากทุกคณะ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา ที่ร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยกองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS 63 ทั้ง 5 รอบ ตามนโยบายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อสร้างกลยุทธ์ และรับแนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบาย ในการรับสมัครปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ภาพ : อาภัสรา วุฒฒิพันธ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 มกราคม 2563 | อ่าน : 260