กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 7-8 พ.ย. 62 กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรทุกคณะ ที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี มมส แนะแนวการศึกษา แจกข้อมูล TCAS 63 และสร้างกิจกรรม สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา ให้แก่นักเรียน คุณครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาคเหนือ ที่มีผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน

ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว/ประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 มกราคม 2563 | อ่าน : 277